Denní nášup

EXPERT PLUS – trávníkové hnojivo 25 kg

Výrobce:
Forestina
Dostupnost:
skladem
Zlevněno:
605,00 Kč (-4%)

EXPERT PLUS je granulované hnojivo na trávníky obsahující základní živiny dusík, fosfor, draslík ve vyváženém poměru. Současně obsahuje hořčík v síranové formě. Toto hnojivo je vhodné ke hnojeni všech typů trávníků, sportovních i okrasných. Obsažené železo potlačuje výskyt mechu v trávníku.

Hnojivo se aplikuje rovnoměrným rozhozením na trávník. Po aplikaci hnojiva je dobré plochu dostatečně zavlažit.

Je tedy vhodné provádět aplikaci před deštěm.

Ošetřená plocha 830 m2.

Akční cena platí pouze pro objednávky vytvořené přes e-shop.

počet:

H272 - může zesílit požár; oxidant
H302 - zdraví škodlivý při požití
H304 - při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 - dráždí kůži
H318 - způsobuje vážné poškození očí
H319 - způsobuje vážné podráždění očí
H373 - může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H400 - vysoce toxický pro vodní organismy
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Bezpečnostní list na vyžádání.


SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ