Denní nášup

EXPERT - s odpuzujícím účinkem proti krtkům 25 kg

Výrobce:
Forestina
Dostupnost:
skladem
Zlevněno:
1.010,00 Kč (-16%)

Granulované trávníkové hnojivo na všechny druhy trávníků s odpuzujícím účinkem proti krtkům.

Jedná se o profesionální výrobek pro výživu trávníku s preventivním odpuzujícím účinkem proti krtkům (obsahuje aromatické látky, jež krtky odpuzuje). Hnojivo obsahuje dusík, fosfor a draslík ve vyváženém poměru. Současně obsahuje hořčík, síru, železo a Zeolit (přírodní hornina schopná poutat živiny a pozvolna je následně uvolňovat). Toto hnojivo je vhodné ke hnojení všech druhů trávníků - sportovních i okrasných.

Ošetřená plocha 800 m2.

Akční cena platí pouze pro objednávky vytvořené přes e-shop.

počet:

H272 - může zesílit požár; oxidant
H302 - zdraví škodlivý při požití
H304 - při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 - dráždí kůži
H318 - způsobuje vážné poškození očí
H319 - způsobuje vážné podráždění očí
H373 - může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H400 - vysoce toxický pro vodní organismy
H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Bezpečnostní list na vyžádání.