Denní nášup

Reklamační řád

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti Rožnovská travní semena s.r.o. (dále jen RTS) v případě, že přes veškeré úsilí společnosti RTS o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Článek I - Prevence

 • Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, složení a podmínky a způsob výsevu. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Odst.2: Při zásevu trávníku je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům zakládání trávníku, tj. správná příprava půdy (hlavně odstranění plevelů) před zásevem, kvalitně provedený zásev, závlaha.
 •  Odst.3: Další nutnou podmínkou pro kvalitní a plně funkční trávník je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba trávníku má velký vliv na jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost RTS poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím návodu uvedeného na www.roznovska-travni.cz a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy trávníků.

 

Článek II - Základní podmínky reklamace

 • Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Odst.2: Dojde-li k poškození zboží při dodávce zásilkovou službou, je zákazník povinen při reklamaci doložit kopii reklamačního protokolu vyplněného pracovníkem zásilkové služby a fotografii poškozeného zboží.
 • Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho chybného použití-špatná půda či nedodržení osevního postupu, nesprávného skladování, nedostatečné nebo nevhodné údržby nebo v důsledku zásahu vyšší moci (např. splavení zasetého osiva/travní směsi přívalovým deštěm,…).
 • Odst.4: Uplatnit reklamaci týkající se klíčivosti může zákazník nejdříve po 40 dnech od zásevu osiva. Vedoucí obchodního oddělení nebo jím pověřený zaměstnanec je poté povinen o reklamaci rozhodnout do sedmi pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady-tj. laboratorní zkouška.
 • Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je předložen – doklad o pořízení zboží (faktura) a originální návěska, která zboží označovala nebo u malobalení originální obal. Zákazník je povinen dodat informace potřebné k posouzení reklamace, a to je: místo zásevu, termín zásevu, způsob zásevu, způsob následné péče, fotografie reklamovaného porostu. Společnost RTS je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.
 • Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí obchodního oddělení nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

 

Článek III - Místo a způsob uplatnění reklamace

 • Odst.1: Zákazník musí uplatnit reklamaci v sídle společnosti RTS. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, poštou, případně e-mailem. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem (faktura) a originální návěskou, která zboží označovala nebo u malobalení originální obal. Bez předložení nákupního dokladu, návěsky nebo originálního obalu (u malobalení) nezahájí společnost RTS reklamační řízení.
 • Odst.2: Jednatel společnosti je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace

 

Článek IV - Lhůty pro uplatnění reklamace

 • Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ne však dříve než 40 dnů po zásevu osiva. Případné prodlení může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení porostu a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců od data vzorkování.

 

Článek V - Uznání reklamace:

 • Odst.1: Pokud je výsledkem reklamačního řízení uznání reklamace má zákazník právo požadovat:
 • slevu nebo
 • náhradu vadného osiva
 • nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • Odst.2: V případě, že zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k závažnosti reklamace a její výše bude dohodnuta individuálně.

 

Článek VI - Mimosoudní řešení sporů:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 
NOVINKY
SAMBA + ABSORBÉR VODY

Novinka - nyní SAMBA včetně absorbéru vody VYZKOUŠEJTE!


KVETOUCÍ LOUKA Z ROŽNOVA

Kvetoucí louka z Rožnova VYZKOUŠEJTE!


DIVOKÉ KVĚTINY

Divoké květiny 250 g - Wildblumen VYZKOUŠEJTE!


Archiv novinek
INFORMACE
AKČNÍ ZBOŽÍ
Dusíkaté vápno 2,5 kg
Dusíkaté vápno 2,5 kg
Zlevněno: 163,00 Kč
cena: 146,70 Kč
EXPERT FORTE PLUS - trávníkové hnojivo 25 kg
EXPERT FORTE PLUS - trávníkové hnojivo 25 kg
Zlevněno: 1.448,00 Kč
cena: 1.303,20 Kč
Luční směs 5 - raná 1 kg
Luční směs 5 - raná 1 kg
Zlevněno: 138,00 Kč
cena: 105,80 Kč
Jetelotráva STANDARD 1 kg
Jetelotráva STANDARD 1 kg
Zlevněno: 172,00 Kč
cena: 139,15 Kč
EXPERT START - trávníkové hnojivo 25 kg
EXPERT START - trávníkové hnojivo 25 kg
Zlevněno: 780,00 Kč
cena: 702,00 Kč
PROTI MECHU - 10 kg
PROTI MECHU - 10 kg
Zlevněno: 266,00 Kč
cena: 239,40 Kč
Pastevní směs 1 – raná 10 kg
Pastevní směs 1 – raná 10 kg
Zlevněno: 1.334,00 Kč
cena: 1.035,00 Kč
Návnada na mravence - dóza
Návnada na mravence - dóza
Zlevněno: 120,00 Kč
cena: 108,00 Kč
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
 1. Hřištní směs ROŽNOVSKÁ 10 kg
 2. Hřištní směs ROŽNOVSKÁ 5 kg
 3. Travní směs na slunná a suchá místa 1 kg
 4. Parková směs ROŽNOVSKÁ 10 kg
 5. Travní směs na slunná a suchá místa 10 kg
 6. Wildblumen-Divoké květiny 250 g
 7. Pohankové slupky
 8. Travní směs Zahrada-Sport-Hra 5 kg
 9. EXPERT – trávníkové hnojivo 25 kg
 10. Travní směs do stínu 1 kg