facebook instagram
menu eshop

Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí.

travní semena, travní směsi, trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště

menu
shopping_cart
Nákupní košík
celkem: 0 Kč (0ks)
Hřištní směsi
Parkové travní směsi
Luční směsi
Pastevní travní směsi
NAŠE PRODUKTY zavřít
Další informace
AKČNÍ ZBOŽÍ

EXPERT PLUS – trávníkové hnojivo 25 kg

Vaše sleva: 1 334 Kč (-27%)
cena: 968 Kč

Expert START PLUS - trávníkové hnojivo 10 kg

Vaše sleva: 660 Kč (-40%)
cena: 398 Kč

Parková směs ROŽNOVSKÁ 25 kg

Vaše sleva: 4 312 Kč (-14%)
cena: 3 724 Kč

Mramorová drť 5l - velikost frakce 4-7 mm

Vaše sleva: 60 Kč (-17%)
cena: 50 Kč

Mramorová drť 20l - velikost frakce 4-7 mm

Vaše sleva: 150 Kč (-20%)
cena: 120 Kč

Kravský hnůj 3 kg

Vaše sleva: 60 Kč (-33%)
cena: 40 Kč

Lepidlo na ochranu stromů - 250 ml

Vaše sleva: 132 Kč (-9%)
cena: 120 Kč

Sprej proti mravencům - 500 ml

Vaše sleva: 177 Kč (-15%)
cena: 150 Kč

Síran amonný - 3kg

Vaše sleva: 66 Kč (-9%)
cena: 60 Kč

Hnojivo na ovocné stromy 5kg

Vaše sleva: 228 Kč (-10%)
cena: 205 Kč

SAMBA + ABSORBÉR VODY 10 kg

Vaše sleva: 2 285 Kč (-12%)
cena: 2 010 Kč

SAMBA + ABSORBÉR VODY 5 kg

Vaše sleva: 1 165 Kč (-12%)
cena: 1 025 Kč

Návnada na mravence - dóza

Vaše sleva: 108 Kč (-7%)
cena: 100 Kč

Hřištní směs ROŽNOVSKÁ 5 kg

Vaše sleva: 986 Kč (-15%)
cena: 840 Kč

Golfová směs CLASSIC 5 kg

Vaše sleva: 1 042 Kč (-18%)
cena: 850 Kč

Pastevní směs 1 – raná 5 kg

Vaše sleva: 846 Kč (-14%)
cena: 728 Kč

Luční směs 6 – polopozdní 10 kg

Vaše sleva: 1 837 Kč (-15%)
cena: 1 568 Kč

Luční směs bez jetelů (extenzivní) 25 kg

Vaše sleva: 4 004 Kč (-16%)
cena: 3 360 Kč

Jetelotráva STANDARD 3 kg

Vaše sleva: 612 Kč (-15%)
cena: 520 Kč

Přípravek proti mravencům 100 g

Vaše sleva: 124 Kč (-11%)
cena: 110 Kč

Kvetoucí louka z Rožnova 500 g

Vaše sleva: 314 Kč (-14%)
cena: 271 Kč
 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Reklamační řád

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a společnosti Rožnovská travní semena s.r.o. (dále jen RTS) v případě, že přes veškeré úsilí společnosti RTS o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Článek I - Prevence

 • Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, složení a podmínky a způsob výsevu. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Odst.2: Při zásevu trávníku je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům zakládání trávníku, tj. správná příprava půdy (hlavně odstranění plevelů) před zásevem, kvalitně provedený zásev, závlaha.
 •  Odst.3: Další nutnou podmínkou pro kvalitní a plně funkční trávník je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba trávníku má velký vliv na jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost RTS poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím návodu uvedeného na www.roznovska-travni.cz a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy trávníků.

 

Článek II - Základní podmínky reklamace

 • Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Odst.2: Dojde-li k poškození zboží při dodávce zásilkovou službou, je zákazník povinen při reklamaci doložit kopii reklamačního protokolu vyplněného pracovníkem zásilkové služby a fotografii poškozeného zboží.
 • Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho chybného použití-špatná půda či nedodržení osevního postupu, nesprávného skladování, nedostatečné nebo nevhodné údržby nebo v důsledku zásahu vyšší moci (např. splavení zasetého osiva/travní směsi přívalovým deštěm,…).
 • Odst.4: Uplatnit reklamaci týkající se klíčivosti může zákazník nejdříve po 40 dnech od zásevu osiva. Vedoucí obchodního oddělení nebo jím pověřený zaměstnanec je poté povinen o reklamaci rozhodnout do sedmi pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady-tj. laboratorní zkouška.
 • Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je předložen – doklad o pořízení zboží (faktura) a originální návěska, která zboží označovala nebo u malobalení originální obal. Zákazník je povinen dodat informace potřebné k posouzení reklamace, a to je: místo zásevu, termín zásevu, způsob zásevu, způsob následné péče, fotografie reklamovaného porostu. Společnost RTS je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.
 • Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí obchodního oddělení nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

 

Článek III - Místo a způsob uplatnění reklamace

 • Odst.1: Zákazník musí uplatnit reklamaci v sídle společnosti RTS. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, poštou, případně e-mailem. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem (faktura) a originální návěskou, která zboží označovala nebo u malobalení originální obal. Bez předložení nákupního dokladu, návěsky nebo originálního obalu (u malobalení) nezahájí společnost RTS reklamační řízení.
 • Odst.2: Jednatel společnosti je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace

 

Článek IV - Lhůty pro uplatnění reklamace

 • Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ne však dříve než 40 dnů po zásevu osiva. Případné prodlení může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení porostu a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců od data vzorkování.

 

Článek V - Uznání reklamace:

 • Odst.1: Pokud je výsledkem reklamačního řízení uznání reklamace má zákazník právo požadovat:
 • slevu nebo
 • náhradu vadného osiva
 • nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • Odst.2: V případě, že zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k závažnosti reklamace a její výše bude dohodnuta individuálně.

 

Článek VI - Mimosoudní řešení sporů:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz